Εργαστήριο Χαρτοδιπλωτικής και Κινησιολογίας για παιδιά
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019, 11.00 – 14.00, Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας