Η «Μαγεία της Διαφορετικότητας» έρχεται στην Ιτέα!
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, 18.00 – 22.00, διασταύρωση Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου