Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Προσκόπων Ιτέας
Παρασκευή 6 – Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2019 10.00 – 14.00 και 17.00 – 21.00, Παραλιακή Ιτέας, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Προσκόπων Ιτέας

Παρασκευή 6 – Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2019
10.00 – 14.00 και 17.00 – 21.00
Παραλιακή Ιτέας, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα